logo square watermark white transparent bcg

napíšte mi

TEŠÍM SA NA VAŠU SPRÁVU

Nájdite si ma

Kontakty

Maroš Markovič

Napíšte mi

* Odoslaním tejto správy dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) našej spoločnosti maga studio s.r.o., IČO: 50 687 191 (ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby sme Vám mohli odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať na našich kontaktoch: písomne na adrese: maga studio s.r.o., Záhradná 15, 90201 Pezinok, emailom na: info@magastudio.sk, príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Doplňujúce údaje”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov (v prípade nasledujúcej aktívnej komunikácie ohľadom objednávanej akcie 2 mesiace po naplnení predmetu objednávky). Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudeme môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.